Garantinis prekių aptarnavimas

 1.                    Šios Bendrosios garantinio aptarnavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB “Fagihi Baltic” parduodamų prekių garantinio aptarnavimo terminus ir sąlygas.
 2.                    UAB “Fagihi Baltic” parduotoms prekėms taikomas 24 mėn. garantijos terminas, nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos. Garantijos terminas nurodomas Garantiniame talone, kuris perduodamas pirkėjui kartu su prekės įsigijimo dokumentais. Garantiniame talone gali būti nurodytas ir prekių gamintojo taikomas ilgesnis garantijos terminas. Tokiais atvejais taikomas gamintojo nustatytas ilgesnis garantijos terminas.
 3.                    Šios Taisyklės neapriboja vartotojų teisių, o tik konkretizuoja taisymo sąlygas.
 4.                    Prekės kokybės garantija galioja tik nustačius, kad prekės defektas atsirado gamybos procese.
 5.                    UAB „Fagihi Baltic” priėmusi prekę garantiniam aptarnavimui įsipareigoja pirkėjui pateikti išvadą dėl gedimo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo į UAB “Fagihi Baltic” adresu: Paneriškių 5E, Vilnius.
 6.                    Per nustatytą prekės kokybės garantijos terminą prekės gamybos defektus UAB “Fagihi Baltic” įsipareigoja pašalinti neatlygintinai, ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų nuo prekės defekto nustatymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu prekės remontui reikalingos atsarginės dalys, kurių UAB “Fagihi Baltic” neturi ir jas reikia atsisiųsti iš užsienio.
 7.                    Galiojančios garantijos termino metu pirkėjas privalo išsaugoti visus prekės komplektavimo priedus.
 8.                    Pirkėjas, pateikdamas prekę garantiniam remontui, privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą ir prekės garantinį taloną. Pastaba: prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita-faktūra, kasos kvitas) atitinka prekės garantinio talono funkciją.
 9.                    Garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu: 
 •                      Prekė naudojama ne pagal paskirtį (nesilaikant prekės naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų);
 •                      Buvo atliktas bet koks savarankiškas remontas, pažeistos plombos, yra požymių, kad gaminį bandyta ardyti;
 •                      Įrenginys yra mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas;
 •                      Dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių prekę transportuojant ir pakraunant arba iškraunant, jeigu prekei padaroma žala;
 •                      Gaminys sugadintas įvykus nelaimingam atsitikimui ar dėl neatsargumo (pvz.: sudaužius gaminio stiklą ar įbrėžus profilį aštriu daiktu);
 •                      Gaminys eksploatuojamas ekstremaliomis gaminiui sąlygomis;
 •                      Nustatyti gedimai atsirado naudojant nestandartines medžiagas ar atsargines dalis;
 •                      Gaminys buvo neteisingai prijungtas prie maitinimo šaltinio ar sugedo dėl pernelyg aukštos maitinimo įtampos impulsų, atliekant elektros montavimo darbus pastotėse, paskirstymo įrenginiuose ir pan.;
 1.                Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gaminio priedams, aksesuarams, dalims, bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas.
 2.                UAB “Fagihi Baltic” neišduoda pirkėjams atsarginės įrangos tam laikotarpiui, kol bus vykdomas prekės garantinis remontas.
 3.                Tuo atveju, jeigu įrangos/įrankių gedimas bus pripažintas garantiniu, pirkėjas turi teisę:
 •                      Reikalauti pašalinti prekės trūkumus (suremontuoti prekę);
 •                      Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 •                      Sumažinti prekės kainą;
 •                      Grąžinti prekę UAB “Fagihi Baltic” ir pareikalautis grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (pirkimo kainą) pateikiant pirkimo dokumentus (PVM sąskaitą -fakturą, kasos kvitą, pinigų priėmimo kvitą)
 1.                Pirkėjas įsipareigoja pristatyti defektinę prekę į UAB “Fagihi Baltic” savo transportu. Pirkėjas taip pat įsipareigoja prie defektinės prekės pridėti pardavėjo nustatytos formos aktą, kuriame tiksliai identifikuotas gedimas.
 2.                Išimtinais atvejais jei dėl prekės apimties (dydžio, svorio) prekė negali būti pristatyta į UAB “Fagihi Baltic” ir UAB “Fagihi Baltic” darbuotojas vyksta apžiūrėti prekės pirkėjo nurodytu adresu, tai atvykus pirkėjo nurodytu adresu pagal iškvietimą dėl prekės gedimo ir nenustačius garantinio defekto, pirkėjas įsipareigoja atlyginti UAB “Fagihi Baltic” darbuotojo atvykimo į iškvietimo vietą išlaidas

 

KAINYNAS

 

Prekė, pristatyta garantiniam aptarnavimui, turi būti švari. Prekės, pristatytos garantiniam ir po garantiniam aptarnavimui, valymas yra papilodmai apmokestinamas, mokant UAB “Fagihi Baltic”  12,00 EUR plus PVM už kiekvieną valymo atvejį.

Įrankių ir įrangos, kurias siūlo UAB “Fagihi Baltic”, remonto paslaugų kainos:

 •          12,00 EUR plus PVM, kai prekės pirkimo vertė iki 70,00 EUR be PVM;
 •          15,00 EUR plus PVM, kai prekės pirkimo vertė yra virš 70,00 EUR be PVM.

Vykdant ne garantinį prekės remontą pirkėjo nurodytoje vietoje,  vienos remonto paslaugų teikimo valandos kaina – 15,00 EUR plus PVM.

NEATSIĖMUS PREKĖS PO JOS GARANTINIO APTARNAVIMO ILGIAU KAIP 2 MĖNESIUS,SKAIČIUOJANT NUO PREKĖS ATVEŽIMO GARANTINIAM APTARNAVIMUI DIENOS, PIRKĖJAS ĮSIPAREIGOJA MOKĖTI UAB „FAGIHI BALTIC“ PREKĖS SANDĖLIAVIMO MOKESTĮ – PO 2,00 EUR plus PVM UŽ KIEKVIENĄ PREKĖS SANDĖLIAVIMO DIENĄ.

 

 

 


Sutinku

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Sužinoti daugiau